BMI

BMI Body Mass Index. Body Mass Index (BMI) eller kroppsmasseindex anger relationen mellan vikt och längd enligt beräkningen kroppsvikt (m) i kilogram dividerat med kroppslängden (x.xx m) (l) i meter i kvadrat. Feet

www.viktminskningstips.se - Tips till en sund hälsa

Body Mass IndexDu tar alltså; din vikt delad och delar med din längd x 2.

T.ex. Du väger 75 kr och är 180 cmDu tar ditt BMI för och avläser på skalan:

BMI SKALA

Undervikt mindre än 18,50
Normalvikt 18,50–24,99
Övervikt 25,00–29,99
Fetma Mer än 30,00

Till toppen

När det gäller bantningspiller har vi gjort ett test på vanliga preparat som erbjuds på marknaden. Vilket kan få bukt på din BMI om den visar sig vara för hög.

Viktminskning - Klicka här!


rosenrot