Endobarrier

En nyutveckad metod, endobarrier, har utveckats för att minska risken vid behov av viktminskning vid svår fetma. Feet

www.viktminskningstips.se - Tips till en sund hälsa

Påse i tarmen

Nytt ingrepp kan ersätta operationer mot allvarlig övervikt.

Svår fetma behandlas idag med kirurgiska ingrepp, då läkarna antingen sätter in en ring i magmunnen, vilket begtänsar tillförseln av föda till tarmen, eller snör av delar av magsäcken och tunntarmen. Operationerna leder till stora viktminskningar men innebär också en viss risk för att patienten dör på operationsbordet. Nu har ett amerikanskt företag, GI Dynamics, utvecklat ett alternativ, som är billigare och sannolikt även säkrare.

Den nya säkra metoden består av en tarmpåse av mjuk plast, som vecklas ut i tunntarmens första 60 cm, där den hindrar näringsämnen från födan att tränga genom tarvägen och ut i blodet. Tarmpåsen förs in genom munnen med hjälp av ett endoskop och vecklas ut först i tunntarmen efter passage genom magsäcken. Proceduren tar högst en halvtimme, och påsen kan avlägsnas på tio minuter om den skulle gå sönder, eller när patienten har uppnått den önskade viktminskningen.

En variant av metoden har med framgång testats på råttor, hos vilka tarmpåsen ledde till stor viktminskning och motverkade typ II-diabetas, som en vanlig följdsjukdom vid fetma. Nyligen har tarmpåsen, som kallas Endobarrier, testats på 150 patienter, som också markant gick ned i vikt, trots att de åt sig mätta. Det är emmellertid ännu en bit kvar innan tarmpåsen blir en möjlighet för alla med svår fetma. Endobarrier måste först testas på en större grupp patienter, och man måste göra långtidsförsök för att utreda om det är säkert att ha påsen i tarmen under en längre tid.
Källa: Illustrerad Vetenskap NR8/2009 (18/5 - 8/6).

Till toppen

Viktminskning - Klicka här!


Omega 3